Slagnes

Slagneset er en av de mindre bygdene i Vanylven. Den ligger ca. 4 kilometer nord for Åheim på et nes innerst i Vanylvsfjorden